LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2009-11-20 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2005 M. KOVO 3 D. DEKRETAS NR. 225 „DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ“ NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA) 44 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 51 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 52 STRAIPSNIO 4 PUNKTUI, ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 6 STRAIPSNIO 1 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 139-6120

Dokumento tekstas: