LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2009-11-10 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 153 STRAIPSNIO 2 DALIES (2000 M. RUGSĖJO 19 D. REDAKCIJA) NUOSTATA „PROCESAS GALI BŪTI ATNAUJINAMAS ESANT ŠIEMS PAGRINDAMS: 11) PANAIKINAMAS KAIP NETEISĖTAS TEISĖS AKTAS, KURIUO REMDAMASIS TEISMAS IŠSPRENDĖ BYLĄ“ NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 29 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 107 STRAIPSNIO 1 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 135-5892

Dokumento tekstas: