LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimo nuostatų, susijusių su asmens vardo ir pavardės rašymu Lietuvos Respublikos piliečio pase, išaiškinimo

2009-11-06 sprendimas bylos Nr. 14/98

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 1999 M. SPALIO 21 D. NUTARIMO MOTYVUOJAMOSIOS DALIES 4 IR 7 PUNKTŲ NUOSTATŲ IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 134-5859

Dokumento tekstas: