LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2009-10-29 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - PANEVĖŽIO MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 291 STRAIPSNIS (1997 M. GRUODŽIO 2 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 5 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 31 STRAIPSNIO 2 DALIAI, 109 STRAIPSNIO 2 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 130-5653

Dokumento tekstas: