LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarimo nuostatos, susijusios su aukštųjų mokyklų autonomija, išaiškinimo

2009-10-28 sprendimas bylos Nr. 28/07-29/07

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2008 M. KOVO 20 D. NUTARIMO MOTYVUOJAMOSIOS DALIES II SKYRIAUS 13 PUNKTO NUOSTATOS IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 130-5652

Dokumento tekstas: