LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijų

2009-10-08 nutarimas bylos Nr. 64/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. SAUSIO 28 D. NUTARIMU NR. 113 „DĖL NEFASUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ PREKYBOS LICENCIJAVIMO“ PATVIRTINTŲ NEFASUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ PREKYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ 42 PUNKTO (2006 M. SAUSIO 31 D. REDAKCIJA) NUOSTATOS „LICENCIJOS GALIOJIMAS PANAIKINAMAS, JEIGU 42.10. ĮSITEISĖJA TEISMO NUTARTIS ĮMONEI IŠKELTI BANKROTO BYLĄ " ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 7 DALIES (2001 M. KOVO 20 D. REDAKCIJA) NUOSTATAI

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 121-5237

Dokumento tekstas: