LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl invalidumo (netekto darbingumo) pensijos

2009-09-02 nutarimas bylos Nr. 26/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO (2005 M. GEGUŽĖS 19 D. REDAKCIJA), 32 STRAIPSNIO 4 DALIES (2005 M. GEGUŽĖS 19 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 106-4434

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: