LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo priėmimo

2009-05-14 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2009 M. GEGUŽĖS 5 D. NUTARIME NR. XI-246 "DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PRAŠYMU IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 22 "DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS "LIETUVOS DUJOS" VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ 34 PROCENTŲ AKCIJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES, ŠIOS SUTARTIES PRIEDŲ, TAIP PAT AKCININKŲ SUTARTIES PROJEKTAMS" 1 IR 2 PUNKTAI, 2004 M. KOVO 18 D. NUTARIMAS NR. 292 "DĖL ILGALAIKĖS GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SUTARTIES TARP AKCINĖS BENDROVĖS "LIETUVOS DUJOS" IR ATVIROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "GAZPROM" PAPILDYMO PROJEKTO" PAGAL NORMŲ TURINĮ, REGULIAVIMO APIMTĮ IR PRIĖMIMO TVARKĄ NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 5 STRAIPSNIUI, 46 STRAIPSNIO TREČIAJAI IR PENKTAJAI DALIMS, 128 STRAIPSNIO PIRMAJAI DALIAI IR TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI" IŠDĖSTYTO PRAŠYMO PRIĖMIMO

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 58-2250

Dokumento tekstas: