Dėl licencijų užsiimti gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo veikla ir gamtinių dujų tiekimo kainos reguliavimo

2009-04-29 nutarimas bylos Nr. 23/05-18/07

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES (2000 M. SPALIO 10 D. REDAKCIJA) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMU NR. 743 "DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO, PASKIRSTYMO, LAIKYMO IR TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO, PASKIRSTYMO, LAIKYMO IR TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ 10 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, ŠIŲ TAISYKLIŲ 37 PUNKTO (2002 M. GRUODŽIO 23 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 1 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 1 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 1.2 STRAIPSNIO 2 DALIAI, 1.3 STRAIPSNIO 3 DALIAI, 2.80 STRAIPSNIUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 49-1993

Dokumento tekstas: