Dėl priverstinai nuvežtos transporto priemonės negrąžinimo

2009-04-10 nutarimas bylos Nr. 27/08-29/08-33/08

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 269 STRAIPSNIO 7 DALIES (2007 M. GRUODŽIO 13 D., 2008 M. LIEPOS 3 D. REDAKCIJOS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 42-1624

Dokumento tekstas: