Dėl prašymo grąžinimo

2009-03-04 sprendimas

DĖL VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2009 M. VASARIO 6 D. PRAŠYMO (NR. 1B-8/2009) IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. VASARIO 6 D. NUTARIMO NR. 110 "DĖL PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS EKONOMINIAIS PROJEKTAIS" NUOSTATA NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 3 DALIAI IR 12 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATOMS

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 27-1056

Dokumento tekstas: