LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 9 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimų nuostatų, susijusių su Seimo narių atlyginimo mažinimu, išaiškinimo

2009-01-15 sprendimas bylos Nr. 15/98, 33/03

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 1999 M. LAPKRIČIO 9 D. NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ DARBO SĄLYGŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI" IR 2006 M. KOVO 28 D. NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 62 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTO, 69 STRAIPSNIO 4 DALIES (1996 M. LIEPOS 11 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 3 DALIES (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA), 96 STRAIPSNIO 2 DALIES (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI" NUOSTATŲ IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 6-170

Dokumento tekstas: