Dėl atsisakymo nagrinėti paklausimą

2008-11-10 sprendimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2008 M. LAPKRIČIO 7 D. DEKRETE NR. 1K-1575 "DĖL PAKLAUSIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAM TEISMUI" IŠDĖSTYTO PAKLAUSIMO, AR PER 2008 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMAS

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 130-4994

Dokumento tekstas: