LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. lapkričio 7 d. išvada

DĖL SEIMO RINKIMŲ

Santrauka

Bylą inicijavo Respublikos Prezidentas. Jis kreipėsi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl išvados, ar per 2008 metų Seimo rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas. Respublikos Prezidentui kilo abejonių, ar per pakartotinį balsavimą Šeškinės vienmandatėje rinkimų apygardoje nebuvo pažeistos Seimo rinkimų procedūros, susijusios su balsų skaičiavimu, biuletenių apskaita ir jų saugumo užtikrinimu.

Konstitucinės justicijos byloje nustatyta, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos sudaryta darbo grupė, patikrinusi Šeškinės vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 6 Šeškinės rinkimų apylinkės Nr. 258 ir Statybininkų rinkimų apylinkės Nr. 305 biuletenių maišus, konstatavo, jog abiejose rinkimų apylinkėse biuletenių, antspauduotų apygardos antspaudu, skaičius nėra didesnis nei nurodyta balsų skaičiavimo protokole ir kad biuletenių, antspauduotų kitų apylinkių rinkimų komisijų antspaudais, nerasta. Konstitucinis Teismas taip pat atsižvelgė į aplinkybes, kurios buvo nustatytos pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Z. Vaigausko ir Lietuvos socialdemokratų partijos atstovo rinkimams Vyriausiojoje rinkimų komisijoje J. Jurginio pareiškimus atliekant ikiteisminį tyrimą: Šeškinės vienmandatės rinkimų apygardos rinkimų biuletenių maišų plombos ir vokai buvo nepažeisti; iš rinkimų apylinkės Nr. 305 gautame maiše buvusio vieno iš vokų su negaliojančiais biuleteniais šonas buvo įplyšęs, tačiau biuleteniai buvo vokuose; iš rinkimų apylinkės Nr. 251 gauto maišo plomba nebuvo iki galo užveržta (todėl ją buvo lengva nuimti, nors ji turėjo būti nuimta tik ją pažeidus), tačiau perskaičiavus šios rinkimų apylinkės biuletenius neatitikimų, lyginant su pirminiais balsų skaičiavimo rezultatais, nebuvo rasta; patalpa, kurioje buvo saugomi biuleteniai, visą laiką buvo rakinama; durų spynoje laužimo pėdsakų nerasta.

Konstitucinis Teismas pateikė išvadą, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos 2008 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. 198 „Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos skundo, kuriuo prašoma pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais“, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti Lietuvos socialdemokratų partijos atstovo rinkimams Vyriausiojoje rinkimų komisijoje J. Jurginio skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai dėl rinkimų į Seimą pakartotinio balsavimo rezultatų Šeškinės vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 6, Seimo rinkimų įstatymas nebuvo pažeistas.

Remiantis Seimo rinkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalies, 95 straipsnio 1 dalies, Konstitucinio Teismo įstatymo 77 straipsnio 1 dalies sisteminiu aiškinimu ir oficialios konstitucinės doktrinos nuostatomis, kad galimos tokios situacijos, kai tam tikras teisės aktas turi įsigalioti nedelsiant, vos tik jį išleidus, ir kad tokiais atvejais būtina užtikrinti operatyvų, kuo spartesnį oficialų teisės akto paskelbimą, taip pat kad oficialus viešas viso teisės akto paskelbimas nėra savitikslis dalykas – tai reikalinga, kad teisės subjektai žinotų, koks yra atitinkamas teisės aktas, galėtų susipažinti su visu teisės aktu ir jį vykdyti, Konstitucinio Teismo išvadoje konstatuota, kad Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalyje, 95 straipsnio 1 dalyje ir Konstitucinio Teismo įstatymo 77 straipsnyje nustatytas terminas, per kurį Konstituciniam Teismui gali būti paduotas paklausimas dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo, pradedamas skaičiuoti iš karto po galutinių Seimo rinkimų rezultatų paskelbimo internete, o ne nuo jų vėlesnio publikavimo „Valstybės žiniose“.