Dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų

2008-11-07 išvada bylos Nr. 32/08

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2008 M. LAPKRIČIO 5 D. DEKRETE NR. 1K-1564 IŠDĖSTYTO PAKLAUSIMO, AR PER 2008 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMAS

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 130-4992

Dokumento tekstas: