Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2008-11-05 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIS (2004 M. LAPKRIČIO 4 D., 2005 M. GEGUŽĖS 19 D., 2005 M. LAPKRIČIO 17 D., 2005 M. GRUODŽIO 23 D., 2006 M. GEGUŽĖS 4 D. REDAKCIJOS), LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIS (2004 M. LAPKRIČIO 4 D., 2005 M. GEGUŽĖS 19 D., 2005 M. LAPKRIČIO 17 D. REDAKCIJOS) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 130-4991

Dokumento tekstas: