Dėl daikto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo

2008-10-30 nutarimas bylos Nr. 16/06-69/06-10/07

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.96 STRAIPSNIO 2 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 126-4816

Dokumento tekstas: