Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2008-10-14 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS MIESTO 3 APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2006 M. GRUODŽIO 22 D. DEKRETO NR. 1K-838 "DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS MEDALIAIS APDOVANOTŲ ASMENŲ IŠBRAUKIMO IŠ APDOVANOTŲJŲ SĄRAŠO" 2, 3 STRAIPSNIAI NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ORDINŲ, MEDALIŲ IR KITŲ PASIŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ĮSTATYMO 132 STRAIPSNIUI (1993 M. LIEPOS 1 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO (1999 M. BIRŽELIO 17 D. REDAKCIJA) 4 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATOMS

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 119-4512

Dokumento tekstas: