Dėl teisenos byloje nutraukimo

2008-09-23 sprendimas bylos Nr. 01/08

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS 2007 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETO FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1008 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. 382 "DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO, VALSTYBĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS IR MINIMALIŲ DYDŽIŲ DIDINIMO" NUOSTATA NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMUI, NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 110-4196

Dokumento tekstas: