Dėl Konstitucinio Teismo 2007 m. liepos 5 d. nutarimo nuostatų, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, išaiškinimo

2008-07-04 sprendimas bylos Nr. 03/04-15/04-05/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2007 M. LIEPOS 5 D. NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTO (2002 M. BALANDŽIO 2 D. REDAKCIJA), 16 STRAIPSNIO 7 DALIES (1999 M. GEGUŽĖS 13 D., 2001 M. GRUODŽIO 11 D. REDAKCIJOS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI" IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 78-3080

Dokumento tekstas: