Dėl valstybės skolos išieškojimo

2008-06-30 nutarimas bylos Nr. 38/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SKOLOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 2 DALIES (2003 M. GRUODŽIO 18 D. REDAKCIJA) NUOSTATOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 75-2965

Dokumento tekstas: