Dėl teismo įgaliojimų rinkti įrodymus

2008-05-28 nutarimas bylos Nr. 39/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 256 STRAIPSNIO 3 DALIES (2000 M. RUGSĖJO 19 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 62-2353

Dokumento tekstas: