Dėl valstybinių aukštųjų mokyklų studentų skaičiaus ir finansavimo

2008-03-20 nutarimas bylos Nr. 28/07-29/07

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO 47 STRAIPSNIO (2006 M. LIEPOS 18 D. REDAKCIJA) 4 DALIES (2003 M. BALANDŽIO 22 D. REDAKCIJA), 5 DALIES (2005 M. BIRŽELIO 30 D. REDAKCIJA), 57 STRAIPSNIO (2006 M. LIEPOS 18 D. REDAKCIJA), 58 STRAIPSNIO (2005 M. BIRŽELIO 30 D. REDAKCIJA) 3 DALIES (2003 M. BALANDŽIO 22 D. REDAKCIJA), 4 DALIES (2005 M. BIRŽELIO 30 D. REDAKCIJA), 60 STRAIPSNIO 1 DALIES (2003 M. BALANDŽIO 22 D. REDAKCIJA), 61 STRAIPSNIO 1 DALIES (2003 M. BALANDŽIO 22 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT DĖL BYLOS DALIES PAGAL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2007 M. SPALIO 22 D. DEKRETE NR. 1K-1138 "DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ" IŠDĖSTYTĄ PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SPALIO 11 D. NUTARIMU NR. 1272 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIO NUSTATYMO IR JŲ SKYRIMO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS METODIKOS PATVIRTINIMO" (2006 M. SPALIO 5 D. REDAKCIJA) PATVIRTINTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIO NUSTATYMO IR JŲ SKYRIMO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS METODIKOS (2006 M. SPALIO 5 D. REDAKCIJA) 3, 14 PUNKTAI NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 40 STRAIPSNIO 3 DALIAI, 41 STRAIPSNIO 3 DALIAI, NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 34-1224, atitaisymas - 2008.04.17, Nr.: 44

Dokumento tekstas: