Dėl sankcijų - metalų laužo ir atliekų supirkimo vietos adreso išbraukimo iš licencijos - taikymo

2008-03-15 nutarimas bylos Nr. 19/06-20/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 6 D. NUTARIMU NR. 177 "DĖL SKIRTŲ REALIZUOTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" (2004 M. RUGPJŪČIO 31 D. REDAKCIJA) PATVIRTINTŲ SKIRTŲ REALIZUOTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ (2004 M. RUGPJŪČIO 31 D. REDAKCIJA) 34 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 32-1114

Dokumento tekstas: