Dėl keleivių vežimo užsakomaisiais reisais

2008-03-05 nutarimas bylos Nr. 31/06-08/07

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 18 STRAIPSNIO 4 DALIES (2005 M. GRUODŽIO 23 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 28-1018

Dokumento tekstas: