Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisenos byloje nutraukimo

2008-02-25 sprendimas bylos Nr. 51/06

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO 1 DALIS (2006 M. BIRŽELIO 22 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 23, 46 IR 48 STRAIPSNIAMS, NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 24-875

Dokumento tekstas: