Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas

2008-01-22 nutarimas bylos Nr. 24/07

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 24 D. NUTARIMU NR. 966 "DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS TVARKOS PATVIRTINIMO" (2002 M. BIRŽELIO 24 D., 2002 M. RUGPJŪČIO 29 D., 2003 M. BIRŽELIO 3 D., 2003 M. LAPKRIČIO 25 D., 2005 M. SPALIO 28 D. REDAKCIJOS) PATVIRTINTOS PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS TVARKOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO (2002 M. BALANDŽIO 23 D. REDAKCIJA) 1 DALIAI, DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 24 D. NUTARIMU NR. 966 "DĖL KONKURSŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" (2006 M. BIRŽELIO 28 D. REDAKCIJA) PATVIRTINTO KONKURSŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO (2002 M. BALANDŽIO 23 D., 2007 M. BIRŽELIO 7 D. REDAKCIJOS) 1 DALIAI, TAIP PAT DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 24 D. NUTARIMU NR. 966 "DĖL KONKURSŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" (2007 M. RUGSĖJO 26 D., 2007 M. GRUODŽIO 12 D. REDAKCIJOS) PATVIRTINTO KONKURSŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO (2007 M. BIRŽELIO 7 D. REDAKCIJA) 1 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 10-350

Dokumento tekstas: