Dėl privalomos narystės Lietuvos antstolių rūmuose

2008-01-07 nutarimas bylos Nr. 44/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTSTOLIŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO 3, 5 DALIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2008, Nr. 4-136

Dokumento tekstas: