Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

1993-12-21 sprendimas

DĖL PRADĖTOS TEISENOS BYLOJE NR. 8 "DĖL VILNIAUS MIESTO 2-OSIOS APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO 8-1 STRAIPSNIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI", NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 1993, Nr. 72-1364

Dokumento tekstas: