Dėl papildomos kriminalinės bausmės - turto konfiskavimo

1993-12-13 nutarimas bylos Nr. 7

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 148 STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 93 STRAIPSNIO 1 IR 2 PUNKTŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1993, Nr. 70-1320

Dokumento tekstas: