Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Seimo statuto kai kurių normų

1993-11-26 nutarimas bylos Nr. 10

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO II DALIES 5 SKIRSNIO 25 STRAIPSNIO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1993, Nr. 66-1260

Dokumento tekstas: