Dėl Seimo rinkimų įstatymo pataisų

1993-11-08 nutarimas bylos Nr. 6

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1993 M. KOVO 16 D. ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1993, Nr. 61-1166

Dokumento tekstas: