Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Seimo atsisakymo svarstyti akto projektą

1993-10-01 nutarimas bylos Nr. 5

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1993 M. BIRŽELIO 10 D. NUTARIMO NEĮRAŠYTI Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ NUTARIMO "DĖL SEIMO NARIO K.BOBELIO ĮGALIOJIMŲ NUTRAUKIMO" PROJEKTO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1993, Nr. 51-991

Dokumento tekstas: