Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Vilniaus miesto tarybos paleidimo

1993-09-17 nutarimas bylos Nr. 2

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1993 M. BALANDŽIO 15 D. NUTARIMO "DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS PALEIDIMO IR KAI KURIŲ PRIEMONIŲ TVARKAI SAVIVALDYBĖSE PAGERINTI" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1993, Nr. 47-949

Dokumento tekstas: