Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S  NR. 3

 Vilnius, 1993 m. rugpjūčio 26 d.

 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstęs teisėjo Vlado Pavilonio pranešimą dėl prašymo ištirti ar Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 9, 93, 96, 10, 101 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 66 ir 89 straipsniams išankstinio tyrimo rezultatus, nustatė:

28 Lietuvos Respublikos Seimo nariai prašo ištirti Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 9, 93, 96, 10, 101 straipsnių nuostatų dėl pirmininko pavaduotojų skaičiaus, atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 66 ir 89 straipsniams. Tačiau prašymas negali būti išnagrinėtas Konstituciniame Teisme, kadangi pasirašiusių prašymą Seimo narių skaičius neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 1 d. ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio 1 p. reikalavimų. Prašymą pasirašė 28 iš 141 Seimo narių, o įstatymas reikalauja, kad prašymas būtų pasirašytas ne mažiau 1/5, tai yra ne mažiau 29 Seimo narių.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 p. Teismas nusprendė:

Atsisakyti nagrinėti 28 Seimo narių prašymą ištirti, ar Seimo Statuto 9, 93, 96, 10, 101 straipsniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 66 ir 89 straipsniams.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys