Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Konstitucinio Teismo 1994 m. gruodžio 22 d. nutarimo nuostatos, susijusios su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų įgaliojimų nutraukimu vykdant Lietuvos teismų sistemos reformą, išaiškinimo

1994-12-30 sprendimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 1994 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO 1 PUNKTO 2 PAPUNKČIO IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 1995, Nr. 1-21

Dokumento tekstas: