Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teismų sistemos reformos

1994-12-22 nutarimas bylos Nr. 27/94

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1994 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO, LIETUVOS APELIACINIO TEISMO, APYGARDŲ TEISMŲ ĮSTEIGIMO, APYGARDŲ IR APYLINKIŲ TEISMŲ VEIKLOS TERITORIJŲ NUSTATYMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS REFORMAVIMO" 2 STRAIPSNIO IR ŠIO ĮSTATYMO PRIĖMIMO TVARKOS ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 101-2045

Dokumento tekstas: