Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

1994-12-07 sprendimas

ATSISAKYTI NAGRINĖTI PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGSĖJO 5 D. NUTARIMAS NR. 39 "DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIAUS - POLICIJOS DEPARTAMENTO GENERALINIO KOMISARO P. LIUBERTO PRAŠYMO" IR VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGSĖJO 5 D. POTVARKIS NR. 508P "DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIAUS - POLICIJOS DEPARTAMENTO GENERALINIO KOMISARO P. LIUBERTO ATLEIDIMO IŠ EINAMŲJŲ PAREIGŲ" NEPRIEŠTARAUJA TUO METU GALIOJUSIO LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIUI
Dokumento tekstas: