Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl referendumo organizavimo

1994-12-01 nutarimas bylos Nr. 23/94

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1994 M. LIEPOS 4 D. ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO" ĮGYVENDINIMO TVARKOS" IR SEIMO 1994 M. LIEPOS 12 D. NUTARIMO "DĖL REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL NETEISĖTO PRIVATIZAVIMO, NUVERTINTŲ INDĖLIŲ IR AKCIJŲ BEI PAŽEISTOS TEISĖSAUGOS" NUOSTATŲ PASKELBIMO" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 94-1852

Dokumento tekstas: