Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisinių konsultacijų konfidencialumo

1994-11-18 nutarimas bylos Nr. 17/94

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 58 STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES 3 PUNKTO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 91-1789

Dokumento tekstas: