Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

1994-11-10 sprendimas

ATSISAKYTI NAGRINĖTI IR GRĄŽINTI PAREIŠKĖJUI VILNIAUS MIESTO 2-OSIOS APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. SAUSIO 21 D. NUTARIMU NR. 30 PATVIRTINTOS INVESTICINIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEIGIMO TVARKOS 4.2 PUNKTAS ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ IR TUO METU GALIOJUSIO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNĮ, TAIP PAT AR 1993 M. VASARIO 2 D. ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO PAPILDYMO IR PAKEITIMO" 14 PUNKTAS ATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ
Dokumento tekstas: