Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo

1994-11-03 nutarimas bylos Nr. 16/94

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. RUGSĖJO 3 D. NUTARIMO "DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ BUTŲ PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS PAPILDYMO BEI DALINIO PAKEITIMO" 2 PUNKTO 2.2 PAPUNKČIO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMUI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 86-1640

Dokumento tekstas: