Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl piliečių nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atstatymo

1994-10-19 nutarimas bylos Nr. 10/94

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1994 M. SAUSIO 11 D. ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" PAKEITIMO IR PAPILDYMO" 1 PUNKTO 1 PAPUNKČIO, 2 PUNKTO 4 PAPUNKČIO IR 7 PUNKTO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 83-1574

Dokumento tekstas: