Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

1994-09-29 sprendimas bylos Nr. 13/94

DĖL PRADĖTOS TEISENOS BYLOJE DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. 146 "DĖL PASTATŲ GRĄŽINIMO RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 43 STRAIPSNIO PENKTAJAI DALIAI, KATALIKŲ BAŽNYČIOS PADĖTIES LIETUVOJE RESTITUCIJOS AKTO 2 IR 4 STRAIPSNIAMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 1990 M. VASARIO 14 D. ĮSTATYMO "DĖL MALDOS NAMŲ BEI KITŲ PASTATŲ GRĄŽINIMO RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS" 1 IR 3 STRAIPSNIAMS NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 77-1454

Dokumento tekstas: