Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

1994-09-21 sprendimas

ATSISAKYTI NAGRINĖTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR SEIMO 1993 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMAS "DĖL KAI KURIŲ SEIMO KOMITETŲ SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO" NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI
Dokumento tekstas: