Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Vyriausybės nutarimo piliečių nuosavybės teisių atstatymo klausimais

1994-07-15 nutarimas bylos Nr. 1/ 94

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. GEGUŽĖS 17 D. NUTARIMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1991 M. LAPKRIČIO 15 D. NUTARIMO NR. 470 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ" ĮGYVENDINIMO" DALINIO PAKEITIMO" 2.2 PUNKTO ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 23 STRAIPSNIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUI "DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ"

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 56-1103

Dokumento tekstas: