Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

1994-07-11 sprendimas

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJOS PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR PARENGTINIS TARDYMAS, ATLIKTAS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NESILAIKANT LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 218 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES 1 BEI 4 PUNKTŲ IR 226 STRAIPSNIO REIKALAVIMŲ, NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 31 STRAIPSNIUI, TAIP PAT AR SUTINKAMAI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 266 STRAIPSNIU BYLA NAGRINĖTINA TEISME NESANT TEISIAMŲJŲ

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 55-1093

Dokumento tekstas: