Dėl bylos nutraukimo

1994-07-11 sprendimas bylos Nr. 5/94

DĖL BYLOS "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO 10 IR 11 STRAIPSNIŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI" NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 54-1033

Dokumento tekstas: