Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Seimo nutarimo "Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo"

1994-07-07 nutarimas bylos Nr. 14/93

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1993 M. KOVO 25 D. NUTARIMO "DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO" ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 1994, Nr. 53-1022

Dokumento tekstas: