Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 8/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl pradėtos teisenos byloje nutraukimo

 Vilnius, 1994 m. liepos 4 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė teisėjos T. Staugaitienės pranešimą apie teisminiam posėdžiui rengiamą bylą dėl Lietuvos Respublikos Radviliškio rajono apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 470 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 337 redakcija) 46 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1994 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įgyvendinimo tvarkos“ 46 punkto pripažinimo netekusiu galios“ panaikino Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 470 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 337 redakcija) 46 punktą.

Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta: „Ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti“.

Konstitucinis Teismas, vadovaudamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąja dalimi,

nusprendė:

pradėtą teiseną šioje byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys